Werving nieuwe jeugdouderling

De afgelopen weken heb je belijdende leden van onze gemeente voor kunnen dragen voor het ambt van ouderling en/of diaken. Er was echter ook nog een vacature voor jeugdouderling. Helaas hebben we verzuimd om daar ook een oproep voor te doen. Daarom vragen we daarvoor nu alsnog je hulp.

Via de lijst welke je onderstaand kunt downloaden kun je gemeenteleden voordragen voor het ambt van jeugdouderling. Deze lijst kan uiterlijk zondag 12 mei (voorzien van naam + handtekening), ingeleverd worden in de kerk (in de brievenbus bij het keukentje) of bij de scriba: Corine van Oord, Reeweg 9. Je kunt de lijst ook mailen naar scriba@maranatha-werkendam.nl.

Mogen we je ook vragen om te bidden voor voldoende handen om het vele werk licht te maken?

Namens de kerkenraad bedankt voor je inbreng!

Klik hier voor de lijst waarmee je gemeenteleden kunt voordragen voor het ambt van jeugdouderling

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.