Moderamen

Voor het beleid van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad verantwoordelijk. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente.
In onze gemeente bestaat het moderamen uit de predikant, een ouderling, jeugdouderling, diaken, kerkrentmeester, de scriba en  voorzitter kerkenraad (tevens voorzitter moderamen).

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

In het seizoen 2023-2024 bestaat het moderamen uit de volgende personen:

Voorzitter              : zr. J. Visser-Kieboom
Scriba                   : zr. C. van Oord-Boelhouwers
Predikant              : ds. M.P. Vis
Ouderling             : Zr. L.G. van der Stelt-Westerhout
Jeugdouderling    : br. A.M.R. Rosbergen
Diaken                  : br. A. van Berchum
Kerkrentmeester  : br. C. van den Heuvel