Uit Eigen Kring

Redactie:
H.J.A. (Henri) Verhagen – (T) 0183-500378 – (M) 06-53153138

Penningmeester:
F.A.(Floris) van den Hoek – (T) 0183-503918

Vormgeving:
Hetty de Graaf
Stefanie Kuup – Kieboom
Lenie Potters – Van der Mooren

Vaste rubrieken

Jeugdrubriek: Hanna en Lea Dekker
Rooster van dienst: Alie Koops
Kerkelijke stand: Leen Rijkers

Leiding distributie

  • Gerrie Kant-Tolsma
    Postweide 101 Woudrichem. (T) 0183-302570
  • Koosje en Leo Visser
    Sigmondstraat 9 K, Werkendam. (T) 0183-501184

Drukwerk:
Copyprinter Maranathakerk / Lenie Potters-van der Mooren en Dany Koman

E-mailadressen ‘Uit Eigen Kring’
* uek@maranatha-werkendam.nl
* hmverhagen@planet.nl