Kopieerwerk

In de kerk bestaat de mogelijkheid om voor kerkelijke of daaraan verwante zaken te kopiëren.

Wij beschikken over een zogenaamde bookletmaker, wat betekent dat de machine is voorzien van een niet/vouwmodule, zodat na invoer van de kopij complete boekjes kunnen worden vervaardigd.

De benodigde materialen worden centraal ingekocht, waarna U over het gebruikte materiaal een afrekening ontvangt.

Inlichtingen hierover bij
John den Otter


Van Randwijklaan 81


0183-505632

Verdere medewerkers
Lenie Potters

Vervoornestraat 6

(M) 06-57211019