Nieuwsbrief

Elke zondag krijgen kerkgangers door de leden van de begroetingscommissie een nieuwsbrief aangereikt. In de nieuwsbrief staat informatie over de diensten van die dag, maar ook andere actuele mededelingen treft u daarin aan.

Kopij voor de nieuwsbrief dient vòòr vrijdagavond 19.00 uur ingeleverd te worden bij:

br. L. Rijkers

Sasdijk 3N
4251 AA Werkendam