Nieuwsbrief

Elke zondag krijgen kerkgangers door de leden van de begroetingscommissie een nieuwsbrief aangereikt. In de nieuwsbrief staat informatie over de diensten van die dag, maar ook andere actuele mededelingen treft u daarin aan.

Kopij voor de nieuwsbrief dient vòòr vrijdagmiddag 12.00 uur aangeleverd te worden bij:

Stefanie Kuup
maranathanieuwsbrief@gmail.com