Bezoekmedewerk(st)er

Een belangrijke pijler van het plaatselijke kerkenwerk is het pastoraat.

Omzien naar elkaar behoort tot het hart van het christelijke geloof.

Bij ‘wijkindeling’ treft u de namen aan van de ouderlingen en diakenen in die betreffende wijk, maar ook de namen van bezoekmedewerk(st)ers.

De bezoekmedewerk(st)ers ondersteunen de ouderlingen en diakenen bij hun taken.