Kerkenraad

Ouderlingen:
2017
Zr. E. de Kooter-Verheij, Sluisstraat 10 – (T) 0183-503617

2018:
Br. B. voor den Dag, Beukenkampstraat 18 – (T) 0183-504439
Br. G. de Peuter, Binnengriend 18 – (T) 0183-503276
Br. L. Potters, Hoogstraat 62 – (M) 06-57863559

2020
Zr. L.G. van der Stelt-Westerhout, Sportlaan 39 – (T) 0183-501058

2021
Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33 – (M) 06-54733819
Zr. C.S. van Oord-Boelhouwers, Reeweg 9 – (T) 0183-661794 – (M) 06-53965684
(in 2021 bevestigd als diaken / per sept. 2023 ouderling-scriba) 

2022
Br. J.J.G. Dalm, Wederik 6 – (T) 0183-504990

2023
Zr. H.C. Koman, Richter 99 – (T) 502053 – (M) 06-20064133

Jeugdouderlingen:
2021
M. Kieboom-Van der Werken, Werkina 44 – (M) 0613323858

2018:
Br. F.W. van der Wiel, Rietheuvel 11 – (M) 0652161353

2023
Br. A.M.R. Rosbergen, Talingpad 44 – (M) 06-22381379

Ouderling-kerkrentmeesters:
2021
C. van den Heuvel, De Buurt 82, Boven-Hardinxveld – (T) 0184-631063

2022
Br. J.A. Wemmenhove, Bladriet 2 – (M) 0653809572
Br. L.M van Berchum, Vloedanker 16 – (T) 504681

Diakenen:

2019:
Br. A. van Berchum, Havenstraat 52E – (M) 06-51343252

2020
Br. M.A. voor den Dag, Reegreppel 15 – (M) 06-23163163
Br. G. van Vuuren, Egelantierpad 63, Sleeuwijk – (T) 0183-503825

2021
Zr. J.C.A. van Dalen, Sleeuwijksedijk 11 – (M) 06-13990327
Br. C. Verhey, Vloedanker 14 – (T) 0183-501283 – (M) 06-25306906

2022
Zr. N. de Kooter, Burchstraat 4 – (T) 0183- 503845
Br. M.A. Smits, Zilverschoon 22 – (M) 0652525707
Br. W.C. Zwets, Hooftlanden 21 – (M) 06-53496473

2023

Zr. S. den Otter-Roos, Van Randwijklaan 81- (M) 06-392744
Br. A. van Drunen, Hof Albrecht 6 – (M) 06-23692636


De verkiezing van de kerkenraadsleden vindt in de zomer plaats. Het zou fijn zijn als de gemeente de mogelijkheid bood om dubbeltallen te kunnen stellen. Helaas is dit de laatste jaren niet het geval. Regel is, dat die kandidaten worden geacht door de gemeente gekozen te zijn, die de meeste stemmen hebben gekregen.

Door middel van informatieverstrekking, gesprekken, een thema-avond en andere activiteiten wordt getracht onbekendheid met het ambt en eventueel bestaande onzekerheid over het ambt of terughoudendheid om het ambt te aanvaarden, te verminderen.

De normale zittingsduur van de ouderlingen en diakenen is vier jaar.

De jeugdouderlingen zijn aangesteld ten behoeve van de jeugd. Zij houden zich bezig met het jeugdwerk binnen onze kerk.

De doelstelling van het jeugdwerk is om alle jongeren in contact te laten komen met het evangelie en dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. Hierbij wordt een sfeer gecreëerd waarin gemakkelijk contacten worden gelegd en vriendschappen ontstaan.

Jeugdpastoraat geschiedt in principe door de wijkouderling en kan in bijzondere situaties vanuit de jongeren, in overleg met de wijkouderling of predikant ook bij jeugdouderlingen worden aangevraagd.

Vergaderschema kerkenraad:

* De brede kerkenraad vergadert op de eerste maandag van september, oktober, december, februari, maart (2x), mei

* De smalle kerkenraad vergadert de derde maandag van de maand en wel in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Preses is: Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33, 4251 HG Werkendam
(M) 06-54733819 – (E) preses@maranatha-werkendam.nl

Scriba is: Zr. C.S. van Oord-Boelhouwers, Reeweg 9, 4251 XH Werkendam – (T) 0183-661794 –
(M) 06-53965684 – (E) scriba@maranatha-werkendam.nl