Kerkenraad

Ouderlingen:
2017
Zr. E. de Kooter-Verheij, Sluisstraat 10 – (T) 0183-503617
Br. L. Rijkers, Sasdijk 3N, 4251 AA Werkendam – (T) 0183-502192

2018:
Br. B. voor den Dag, Beukenkampstraat 18 – (T) 0183-504439
Br. G. de Peuter, Binnengriend 18 – (T) 0183-503276
Br. G.J. den Otter, Van Randwijklaan 81 – (T) 0183-505632
Br. L. Potters, Hoogstraat 62 – (M) 06-57863559
Zr. J.W. van Varik- Van Drunen, Bruinekilweg 3 – (T) 0183-403106

2019
Br. J. den Dekker, Schans 4a – (T) 0183-503351
Zr. P. Visser-Fraanje, Werkina 16 – (T) 0183-505390
Br. R.A.G. van der Kruk, Richter 28 – (T) 0183-504739
Zr. J.S. de Ruiter-van Dijk, Reegreppel 20 – (M) 0621900283

2020
Zr. L.G. van der Stelt-Westerhout, Sportlaan 39 – (T) 0183-501058

2021
Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33 – (M) 06-54733819

2022
Br. J.J.G. Dalm, Wederik 6 – (T) 0183-504990

Jeugdouderlingen:
Oosterwijk 2021
M. Kieboom-Van der Werken, Werkina 44 – (M) 0613323858

Oosterwijk 2019:
Zr. J.O.W. van den Tol-Visser, De Kooi 2 – (M) 0616030022

Westerwijk 2018:
Br. F.W. van der Wiel, Rietheuvel 11 – (M) 0652161353

Westerwijk 2019:
Zr. S. Wemmenhove, Reeegreppel 76 – (M) 06-10555126

Ouderling-kerkrentmeesters:
2018:
Br. J.A.C. van den Heuvel, Werkensedijk 38D – (M) 06-23220773

2021
C. van den Heuvel, De Buurt 82, Boven-Hardinxveld – (T) 0184-631063

2022
Br. J.A. Wemmenhove, Bladriet 2 – (M) 0653809572

Ouderling voor De Erker, D’ Altenaer:

Ouderling voor Goezate:
Zr. J.W. van Varik-Van Drunen, Bruine Kilweg 3 – (T) 0183-403106

Ouderling voor Altenahove, Altenastaete, Huize Judith Leisterhof,
Huize De Herbergier, Villa Hoefstaete, De lemmenskamp, Huize Wijkestein en Merwedehuis:
Zr. E. de Kooter-Verhey, Sigmondstraat 9B – (T) 0183-503617

Diakenen:

2019:
Br. A. van Berchum, Havenstraat 52E – (M) 06-51343252
Br. T. van den Berg, Schans 7 – (T) 0183-504785
Zr. E.G. van den Heuvel- Schram, Schans 26 – (M) 06-51415373
Zr. P. de Koning-Vink, Tuinstraat 3 – (T) 0183-502922
Br. H.J. de Ruiter, Reegreppel 20 – (T) 0183-505128

2020
Br. M.A. voor den Dag, Reegreppel 15 – (M) 06-23163163
Br. G. van Vuuren, Egelantierpad 63, Sleeuwijk – (T) 0183-503825

2021
Zr. J.C.A. van Dalen, Sleeuwijksedijk 11 – (M) 06-13990327
Zr. C.S. van Oord-Boelhouwers, Reeweg 9 – (T) 0183-661794 – (M) 06-53965684
Br. C. Verhey, Vloedanker 14 – (T) 0183-501283 – (M) 06-25306906

2022
Zr. N. de Kooter, Burchstraat 4 – (T) 0183- 503845
Br. M.A. Smits, Zilverschoon 22 – (M) 0652525707
Br. W.C. Zwets, Hooftlanden 21 –

De verkiezing van de kerkenraadsleden vindt in de zomer plaats. Het zou fijn zijn als de gemeente de mogelijkheid bood om dubbeltallen te kunnen stellen. Helaas is dit de laatste jaren niet het geval. Regel is, dat die kandidaten worden geacht door de gemeente gekozen te zijn, die de meeste stemmen hebben gekregen.

Door middel van informatieverstrekking, gesprekken, een thema-avond en andere activiteiten wordt getracht onbekendheid met het ambt en eventueel bestaande onzekerheid over het ambt of terughoudendheid om het ambt te aanvaarden, te verminderen.

De normale zittingsduur van de ouderlingen en diakenen is vier jaar.

De jeugdouderlingen zijn aangesteld ten behoeve van de jeugd. Zij houden zich bezig met het jeugdwerk binnen onze kerk.

De doelstelling van het jeugdwerk is om alle jongeren in contact te laten komen met het evangelie en dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. Hierbij wordt een sfeer gecreëerd waarin gemakkelijk contacten worden gelegd en vriendschappen ontstaan.

Jeugdpastoraat geschiedt in principe door de wijkouderling en kan in bijzondere situaties vanuit de jongeren, in overleg met de wijkouderling of predikant ook bij jeugdouderlingen worden aangevraagd.

Vergaderschema kerkenraad:

* De brede kerkenraad vergadert op de eerste maandag van september, oktober, december, februari, maart (2x), mei

* De smalle kerkenraad vergadert de derde maandag van de maand en wel in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Preses is: Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33, 4251 HG Werkendam
(M) 06-54733819 – (E) preses@maranatha-werkendam.nl

Scriba is: Zr. P. Visser-Fraanje, Werkina 16, 4251 HL Werkendam
(T) 0183-505390 – (E) scriba@maranatha-werkendam.nl