Orde van dienst Hemelvaartsdag 2024

Donderdag 9 mei 2024
Aanvang 9.30 uur
Gezamenlijke dienst met Hervormd Wijk 1

Locatie: Dorpskerk Werkendam

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Zingen: Psalm 47: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 47: 3
Gebed
Zingen: Evangelische Liedbundel 459: 1 en 2 = Hemelhoog 382: 1 en 2 ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’
Kindermoment (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)
Eerste Schriftlezing: Hebreeën 9: 23 – 28 (HSV)
Zingen: Psalm 68: 7
Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 11 (HSV)
Zingen: Gezang 234 = Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
Preek
Zingen: Gezang 231 = Hemelhoog 220 ‘Wij knielen voor uw zetel neer’
Gebeden
(Kinderen komen terug in de kerk)
Aandacht voor de collecte
Zingen: Evangelische Liedbundel 140 = Hemelhoog 216 ‘Kroon Hem met gouden kroon’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.