Zendingscommissie

Dhr. L.B. Damminga
Mevr. A.J. Hofman-Klop
Mevr. P. de Koning-Vink
Mevr. L. Ippel
Mevr. E. voor den Dag

Kruisstraat 4
Vlet 29
Tuinstraat 3

Bladriet 2
Schans 17A

06-28436357
06-22187200
06-22713464

06-30540836
06-30540836

Secretaris
Penningmeester
Vert. van de diaconie

Algemeen lid
Algemeen lid

De zendingscommissie is verantwoordelijk voor het zendingswerk binnen de gemeente. Het zendingswerk is voornamelijk gericht op projecten in het buitenland. De zendingscommissie ondersteunt, met behulp van de gemeente, sinds januari 2019 twee projecten van Kerk in Actie in Zambia. Het eerste project is het project ‘Betrokken predikanten opleiden’. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt theologisch onderwijs aan. Er worden predikanten opgeleid die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenwerking. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. De studenten verblijven intern op de campus, in hostels voor ongetrouwde studenten en huisjes voor getrouwde studenten en hun gezinnen. Via Kerk in Actie draagt de zendingscommissie bij aan beurzen voor de theologie studenten. Namens Kerk in Actie zijn Thijs en Marike Blok uitgezonden naar Zambia. Zij geven les op de theologische faculteit. Wilt u op de hoogte blijven van het werk van Thijs en Marike Blok op de universiteit? Schrijf u dan in voor de webblog, via de volgende link: https://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/thijs-en-marike-blok

Het tweede project dat de zendingscommissie via Kerk in Actie ondersteunt, is ‘Maatjes voor aidswezen en weerbare vrouwen’. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. De ouders zijn overleden aan aids. Als ook de opa’s en oma’s zijn overleden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Zij moeten zelf het huishouden doen, voor inkomen zorgen en de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hierdoor valt hun eigen toekomst in duigen. Daarnaast leven ze vaak in extreme armoede. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Dit gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Kerk in Actie ondersteunt de kerkleiders hierbij. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn, ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl. Bij de uitgangen in de kerk hangen zendingsbusjes, waar u uw bijdrage in kunt doen. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op: NL 65 RABO 0368 7109 20

Naast de lopende projecten, besteedt de zendingscommissie aandacht aan de veertigdagentijd; de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus én het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Om hier invulling aan te geven, organiseert de zendingscommissie een actie in de vorm van spaardoosjes. De gemeenteleden kunnen gedurende de veertigdagentijd sparen voor een project van Kerk in Actie. Dit is elk jaar een ander project. Aan het einde van de veertigdagentijd worden alle spaardoosjes voor in de kerk verzameld.

Wilt u meer informatie over het werk van de zendingscommissie? Neem dan contact op met één van de leden van de commissie.