Zendingscommissie

Dhr. L.B. Damminga Kruisstraat 4 06-28436357 Secretaris
Mevr. A.J. Hofman-Klop Vlet 29 06-22187200 Penningmeester
Mevr. E.J. voor den Dag Schans 17A 06-30540836 Voorzitter
Mevr. P. de Koning-Vink Tuinstraat 3 06-22713464 Vert. van de diaconie

De zendingscommissie is verantwoordelijk voor het zendingswerk binnen de gemeente. Het zendingswerk is voornamelijk gericht op projecten in het buitenland. De zendingscommissie ondersteunt, met behulp van de gemeente, deze projecten. Het project dat nu ondersteund wordt, is “Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia”. Dit is een project van Kerk in Actie. Een jarenlang gewapend conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Bij de uitgangen in de kerk hangen zendingsbusjes waar u uw bijdrage in kunt doen. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op: NL 65 RABO 0368 7109 20. 

Naast het lopende project besteedt de zendingscommissie aandacht aan de veertigdagentijd; de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus én het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Om hier invulling aan te geven, organiseert de zendingscommissie een actie in de vorm van spaardoosjes. De gemeenteleden kunnen gedurende de veertigdagentijd sparen voor een project van Kerk in Actie. Dit is elk jaar een ander project. Aan het einde van de veertigdagentijd worden alle spaardoosjes voor in de kerk verzameld. Tevens wordt er twee keer per jaar een dienst voorbereid met en door de zendingscommissie. Tijdens deze diensten wordt er aandacht besteed aan de projecten die worden gesteund. 

Wilt u meer informatie over het werk van de zendingscommissie? Neem dan contact op met één van de leden van de commissie.