Liturgische bloemschik commissie

Bij alle feestdagen in de kerk wordt er een liturgisch bloemstuk neergezet. Op de nieuwsbrief wordt altijd een korte uitleg gegeven wat de bloemen, kleur en bloemstuk uit beelden.

In de kerk zelf wordt door middel van de beamer de bloemstukken verder met foto’s weer gegeven omdat de afstand vaak te groot is om een goede indruk te krijgen. Van alle jaren dat er al bloemstukken worden gemaakt is een fotoboekje gemaakt, dit ligt ter inzage bij de koster en bij de hoofd ingang.

Om de bloemstukken te bekostigen zijn er een aantal mensen in de kerk die af en toe in de kosten bijdragen.

De bloemstukken worden verzorgt door Leo Visser, Bas Ippel, Liesbeth Kraaijeveld.

Dankdag 2014

Einde kerkelijk jaar 2014

Goede vrijdag 2014

Pasen 2014

Goede vrijdag 

Koningsstuk 2013

Pinksteren

Kerst

Pasen

Hemelvaart

Dankdag

Einde kerkelijk jaar