Liturgiecommissie

Deze commissie is al enkele jaren actief bezig met het doordenken én het vormgeven van de liturgie. Zij vergadert op verschillende tijdstippen in het jaar.

Contactpersoon: zr. J.W. van Varik-van Drunen Tel. 0183-403106