Beleidsplan

BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE MARANATHAKERK WERKENDAM (PKN)

2022-2027

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Voorwoord

Met dit beleidsplan verwoordt de Gereformeerde Maranathakerk van Werkendam haar visie op de identiteit, de roeping en de toekomst van de Gereformeerde kerk van Werkendam (PKN). Met dit stuk geeft de kerkenraad de weg aan die zij de komende jaren in wil slaan. Dit doet zij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God.

Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de gemeente en haar activiteiten denkt. Toch is het goed om op papier te zetten wat voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen.

In dit plan vindt u een korte beschrijving van de gemeente, van de organisatie van de gemeente, de activiteiten en de specifieke activiteiten van de verschillende ambten. De gewenste situatie vraagt uiteraard om actie. Jaarlijks zal door de kerkenraad bij de bespreking van het jaarplan bezien worden of we op koers liggen voor de gewenst geachte situatie.

Het beleidsplan heeft als thema “Van binnen naar buiten”.

Klikt u hier voor het beleidsplan 2022-2027