Algemeen

Kerkverband
Onze kerk is onderdeel van de Classis Heusden/Almkerk. In beginsel vergadert de Classis vier maal per jaar. Elke Gemeente/Kerk vaardigt twee ambtsdragers af naar de Classis. Op haar beurt vaardigt de Classis een ambtsdrager af naar de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Via de Classis kan onze kerk zich direct richten tot de Generale Synode.

Predikant Oosterwijk:

Ds. M.P. Vis, geb. 10-07-1973
Predikant te Schipluiden (19-01-2003), Sint Jansklooster (17-01-2010) en Werkendam (2-9-2018 – heden)
Adres: Sportlaan 13, 4251 GC Werkendam — (T): 0183-511192
E-mailadres: mpvis@kpnplanet.nl

Predikant Westerwijk:

Ds. R.R. Maathuis, geb. 3-1-1963
Predikant te Spijk en Godlinze (12-01-1992) , Wijnjewoude (14-12-1997) en Werkendam (19-12-2004).
Adres: Eemkerck 5, 4251 WB Werkendam– (T) 0183-503576
E-mailadres: rr.maathuis@gmail.com

Ledenadministratie:
L. Rijkers
Sasdijk 3N, 4251 AA Werkendam
(T) 0183-502192
E-mailadres: lrijkers14@hetnet.nl

Archivaris:
B. voor den Dag,
Beukenkampstraat 18, 4251 BJ Werkendam.
(T) 0183-504439
E-mailadres: b.voor.den.dag@xs4all.nl

Title