Collectemunten

Het is mogelijk collectemunten te kopen. Gemeenteleden kunnen in het bezit komen van de collectemunten door vooraf het verschuldigde bedrag over te maken op een speciale bankrekening, alleen bestemd voor de collectemunten. Het IBAN-rekeningnummer van deze bankrekening is:
NL33 RABO 0368 7177 04 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Werkendam inzake collectemunten.
Nadat u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt, kunt u na minimaal 2 werkdagen de munten ophalen bij Tabakspeciaalzaak CIGO-Stoop, Kruisstraat 18 te Werkendam, mits u dhr. Sjaak Stoop per e-mail (info@stoop.cigo.nl) of telefonisch (0655880253) direct na het overmaken van het bedrag hiervan in kennis hebt gesteld.

De volgende munten zijn beschikbaar:
-Oranje – € 0,50 – standaardhoeveelheid – 50 x € 0,50 = € 25,00
-Paars – € 0,75 – standaardhoeveelheid – 50 x € 0,75 = € 37,50
-Blauw – € 1,00 – standaardhoeveelheid – 50 x € 1,00 = € 50,00
-Geel – € 1,50 – standaardhoeveelheid – 50 x € 1,50 = € 75,00
-Rood – € 2,50 – standaardhoeveelheid – 50 x € 2,50 = € 125,00
-Groen – € 5,00 – standaardhoeveelheid – 50 x € 5,00 = € 250,00

College van Diakenen
College van Kerkrentmeesters