Protestantse Vrouwen Organisatie

De Protestantse Vrouwen Organisatie heeft als doel: gespreksgroepen te stimuleren, te activeren en toe te rusten. Dit alles om landelijk en plaatselijk te komen tot ontmoeting en gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof en een bewuste inzet voor een rechtvaardige samenleving.

Plaatselijke Vrouwengespreksgroep ‘Sola Gratia’

De gespreksgroep vergadert eens in de maand op een dinsdagavond om 20.00 uur in een zaal onder in de kerk.

Bestuur:
Pres: E. de Kooter-Verheij, Sluisstraat 10                 Tel: 503617.
Pres: N. Kleijwegt-van Baalen, Ereprijs 22               Tel. 504498
Secr: A. Verbeek-Klop                                               Tel. 503771
Pennm: L. Blom-Mooi, D’ Altenaer 4                         Tel. 502910