Bloemenfonds

Dankzij het bloemenfonds staat er elke zondag een fleurig boeket voorin de kerk.
Na afloop van de dienst zorgt de wijkdiaken of een vrijwilliger ervoor dat de bloemen, als een groet van de gemeente, bijvoorbeeld bij een zieke of oudere gebracht worden.
De predikanten dragen hiervoor mensen aan.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr.NL57 RABO 0368780031 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Bloemenfonds (of contant in een envelop in de collectezak).
Coƶrdinatie: Corine van Oord (tel. 0183-661794 of c.v.oord@planet.nl)