Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl

Op 2 mei 2014 is de aansluiting van onze kerk bij kerkdienstgemist.nl tot stand gekomen.
Uitzendingen van onze erediensten, rouwdiensten gemeenteavonden, zangavonden etc. vinden vanaf die datum derhalve ook via internet plaats.
De uitzendingen via de zogenaamde ‘kerktelefoonkastjes’ blijven op dezelfde wijze plaatsvinden.

Kerkdienstgemist.nl kent een keuze tussen openbaar uitzenden of uitzenden naar een besloten groep.
Door onze kerkenraad is gekozen voor uitzending naar een besloten groep; deze groep mag bestaan uit alle personen en gezinnen die in ons jaarboekje staan genoteerd als lid van onze gemeente.
In verband hiermee leest u bij het inloggen op de site van ‘www.kerkdienstgemist.nl ‘ bij onze kerk de tekst:
‘Deze uitzending is privé. Inloggen alleen voor leden’.

Indien u graag in de gelegenheid gesteld wordt om onze uitzendingen via internet (direct of later!) te beluisteren dan dienen de volgende handelingen te worden verricht:
1. Inloggen op www. kerkdienstgemist.nl;
2. U krijgt dan de gelegenheid om zich te registreren als gebruiker en een zelfgekozen wachtwoord op te geven. Als u uw e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord ingevuld hebt, wilt u dan uitloggen en wachten op de bevestiging van uw registratie?
3. In die bevestiging die u snel daarna ontvangt, treft u een link aan, welke u moet aanklikken.
4. Daarna s.v.p. opnieuw inloggen bij kerkdienstgemist.nl met het zelfgekozen wachtwoord, waarna gevraagd wordt of u een aansluiting wenst. Nadat u doorgegeven hebt dat dit inderdaad de bedoeling is, eventueel met een reden erbij, dan krijgt de beheerder dit verzoek door van Kerkdienstgemist.nl, waarna deze u uiteraard onmiddellijk toegang zal verlenen.

Hopelijk lukt het om met deze informatie een aansluiting te realiseren. Lukt het echter niet, schroom dan niet om contact op te nemen met de beheerder. Hij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Gegevens beheerder:
E-mailadres: henri.verhagen@planet.nl
(T) 0183-500387
(M) 06-53153138