Orde van dienst Witte Donderdag 2024

Donderdag 28 maart 2024, 19.30 uur, Maranathakerk

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 103: 1  

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed  

Schriftlezing: Johannes 12: 1 – 8

Zingen: Lied 558: 1 en 3 ‘Jezus, om uw lijden groot’  

Overdenking  

Zingen: Lied 558: 4  

Eerste deel tafelgebed  (Tafelgebed blz. 220 – 222)

Zingen: Lied 985 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’

Tweede deel tafelgebed, besloten met het Onze Vader

Zingen: Lied 565: 1 en 2 ‘Het hoogste woord daalt uit het licht’  

Nodiging  

Gemeenschap van brood en wijn  

Aangaan aan tafel

Na elke tafel zingen we een couplet van Lied 565; dus couplet 3 aan tafel 1 etc. Tot besluit aan de derde tafel couplet 5 en 6 zingen.  

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Lied 574 ‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood’

Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.