Orde van dienst Goede Vrijdag 2024

Goede Vrijdag, 29 maart 2024, 19.30 uur, Maranathakerk

Aanvangslied: Psalm 22: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 14, 19 – 24

Zingen: Hemelhoog 168: 1 ‘Daar gaat een lam en draagt de schuld’

Tweede Schriftlezing: Johannes 18: 28 – 40

Zingen: Lied 558: 1, 6 en 7 ‘Jezus, om uw lijden groot’

Derde Schriftlezing: Johannes 19: 1 – 16a

Zingen: Lied 558: 8, 9 en 10 ‘Jezus, om uw lijden groot’

Vierde Schriftlezing: Johannes 19: 16b – 30

Zingen: Lied 590: 1 en 2 ‘Nu valt de nacht’

Overdenking

Zingen: Lied 562 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’

Dank- en voorbeden

Aandacht voor de collecte

Zingen: Lied 575: 1 en 5 ‘Jezus, leven van ons leven’

Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.