Orde van dienst Oudejaarsavond

Zingen: Psalm 90: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 195 Klein Gloria
Gebed
Schriftlezing: Job 14: 7 – 15
Zingen: Lied 314: 2 en 3 ‘Here Jezus, om uw woord’
Preek
Orgelspel
Gebeden
Aandacht voor de collecte
Slotlied: Lied 90a: 1, 2 en 3 ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
Heenzending en zegen

Klik hier om op oudejaarsavond de dienst om 19.30 uur te volgen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.