Orde van dienst Nieuwjaarsdag

Ps.           65                           1, 5
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
HH          373                         1, 3
Gebed
Schriftlezing:        1 Kon. 18, 30-40
NLB         220                         1, 4
Verkondiging
Gebeden
Collecte
‘Gebed voor een werkdag’
Zegen

Klik hier om de dienst op nieuwjaarsochtend de dienst om 10.00 uur te volgen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.