Orde van dienst nieuwjaarsdag 2021

Omdat er nog geen nieuwsbrief uit is voor oud en nieuw vindt u onderstaand de liturgie voor nieuwjaarsdag.

Welkom
Zingen: Psalm 93: 1 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 195 ‘Klein Gloria
Gebed
Schriftlezing: Psalm 5
Zingen: Lied 23c: 1 en 2 ‘Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij’
Preek
Meditatief orgelspel
Gebeden
(Collecte)
Slotlied: Lied 405: 1 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.