Orde van dienst dankdag 2020

Wij zingen Ps. 27 vers 1
Stil gebed
Votum en groet
Wij zingen Klein Gloria NLB 195
Wij luisteren naar ‘Tienduizend redenen’ HH 617A
Gebed
Schriftlezing: Habakuk 3, 17-19 en Luc. 8, 22-25
Wij zingen NLB 146A vers 2 en 5
Verkondiging
Wij luisteren naar ‘Een toekomst vol van hoop’
Dankgebed
Wij belijden het geloof
Wij zingen Psalm 91 vers 5
Collecte
Wij luisteren naar ‘De Heer is mijn Herder’
Zegen

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.