Werving nieuwe ambtsdragers

Het moment is weer daar dat we als gemeente op zoek gaan naar gemeenteleden die een ambt binnen de kerkenraad willen aanvaarden. Dit jaar nemen in september 4 ouderlingen en 3 diakenen afscheid, t.w. br. B. Koek, br. J.J.G. Dalm, br. A. Vink en zr. M. van Ojen-Blokland (wijkouderlingen) en zr. N. de Kooter, br. A.A. Visser en br. L.B. Damminga (diakenen). In de bijlage van de nieuwsbrief van o.a. 16 februari vindt u meer toelichting en een opgave lijst. Zoekt u met ons mee? Uw inbreng ontvangen we graag uiterlijk 28 februari 2020.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.