Vanaf zondag 6 februari diensten weer voor iedereen te bezoeken

Weer welkom in de kerk!

Gezien het advies van de PKN willen we het bezoeken van de erediensten met ingang van deze zondag weer verder versoepelen. Zowel in de ochtend- als in de avonddienst bent u welkom. Wel gelden daarbij de volgende regels.

 • Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel is er een klein risico bij een te grote toeloop dat we kerkgangers moeten teleurstellen;
 • Zorg dat u tijdig aanwezig bent;
 • 1,5 meter blijft en ook de plaats toewijzing door de aanwijsouderling;
 • Er wordt niet gezongen tijdens de dienst;
 • Het zangkoortje is aanwezig, alleen zij mogen zingen;
 • De gaanderij is alleen toegankelijk voor het zangkoortje;
 • Een mondkapje bij het betreden van de kerk is verplicht, in de bank mag het mondkapje af;
 • Bij klachten, blijf thuis!
 • De avonddiensten worden minder druk bezocht, ter overweging geeft de kerkenraad het advies mee om deze te bezoeken;
 • Blijf af en toe thuis om iedereen de gelegenheid te geven onze erediensten te bezoeken;
 • Maatregelen gelden voorlopig  t/m zondag 6 maart, daarna volgen mogelijk aanpassingen.

De benedenruimtes mogen ook weer gebruikt worden, maar wel onder de geldende regels, 1,5 meter afstand en 1x bezetting per keer. Het gebruik aanmelden via kerk@maranathawerkendam.nl zodat de ruimte gereserveerd kan worden, o.v.v. datum, tijd en aantal personen.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.