Voorjaars-ontmoetingsmiddag (DV 7-4)!

Aan: Alle leden van de Maranathakerk van 65 jaar en ouder en iedereen die interesse heeft.

Onderwerp: Uitnodiging voor de Voorjaars-ontmoetingsmiddag.

Geachte broeder en/of zuster,

Op DV donderdag 7 april a.s. hopen wij als “Contactgroep Ontmoeting” weer een mooie en gezellige middag voor u te organiseren.

Het belooft een interessante middag te worden waarin Jeanette van Oord ons uitleg zal geven over de Matthäus-Passion of Matteüspassie, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Matteüs. We zullen ook naar gedeelten gaan luisteren, die zij ten gehore zal brengen op het orgel van de kerk.

Even de belangrijkste informatie op een rijtje:

Datum:            donderdag 7 april 2022

Aanvang:         14.30 uur, vanaf 14.00 uur ontvangst met koffie / thee

Locatie:           benedenzaal van de Maranathakerk.

U hoeft zich vooraf niet aan te melden en neem gerust iemand mee!

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Arja Vink (06-31 29 02 55).

We hopen op een fijne middag met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Contactgroep Ontmoeting

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.