Paasproject 2020

Paasproject ‘tussen hemel en aarde’

Zondag 1 maart 2020 start het Paasproject van Bijbel Basics.
In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We
horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier
en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. Tijdens dit project komen de
volgende verhalen uit het evangelie volgens Matteüs aan bod: – Jezus vertelt
over het echte geluk (Matteüs 5:1-12) – Laat zien wie je echt bent (Matteüs
5:13-16) – Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48) – Onze Vader
(Matteüs 6:9-13) – Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) – Palmzondag: ‘Wie
is die man?’ (Matteüs 21:1-11) – Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10) – Na
Pasen: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20) Het project heet dit
jaar: Tussen hemel en aarde. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede.
Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God
eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken,
scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie
zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in
zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Op Palmzondag,
paaszondag en de zondag na Pasen horen we het paasverhaal zoals Matteüs dat
vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld.
Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe
Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over
hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien. ‘En,’ zegt hij,
‘vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt’
(Matteüs 28:20). Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een
3D-berg waaraan verschillende voorwerpen opgehangen kunnen worden. Op deze berg
volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg
naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die
zondag hoort. Ook is er een projectlied. Mocht u meer willen weten over de
methode en/of het project, kijk dan zeker eens op de site https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/126

Hartelijke groet namens de paasprojectcommisie

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.