Ordes van dienst zondag 27 december 2020

Omdat er voor de diensten van 27 december geen nieuwsbrief uitkomt, vindt u onderstaand de ordes van dienst voor beide diensten van deze zondag.

Orde van dienst ochtend
Zingen: Psalm 97: 1 en 6
Lied 195 ‘Klein gloria’
Kinderlied: ‘Een koning is geboren’
Lied 450 ‘Verblijd u in de Heer te allen tijd’
Meditatief orgelspel
Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ (Gezang 26: 1 en 4)
Schriftlezingen: Sefanja 3: 14 – 20
Filippenzen 4: 4 – 7

Orde van dienst avond
Ps. 149 1 (‘Halleluja, laat opgetogen’)
Lied 195 ‘Klein gloria’
Wij luisteren naar NLB 481 (‘Hoor, de engelen zingen de eer’)
NLB 482 3 (‘Godlof, een kind is ons geboren’)
Wij luisteren naar ‘Hier ben ik’ (HH 301)
NLB 477 5 (‘Zingt aarde en hemel’)
Wij luisteren naar ‘Tienduizend redenen’ HH 617A
Schriftlezing:     Filp. 2, 1-11

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.