Orde van dienst Witte Donderdag 2023

Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist

: 19.30 uur
: Ds. M.P. Vis
: Br. J. Wemmenhove
: Jeanette van Oord

Aanvangslied: Psalm 63: 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
Schriftlezing: Lucas 22: 7 – 22
Zingen: Lied 395: 1 en 2 ‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’
Overdenking
Zingen: Lied 395: 3 en 4 
Eerste deel tafelgebed
Lied 985 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’
Tweede deel tafelgebed, besloten met het Onze Vader
Zingen: Lied 393: 2 ‘Als ik in deze stille tijd’
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn 
Viering van het heilig Avondmaal
Dankgebed       
Aandacht voor de collecte
Slotlied: Lied 575: 1 ‘Jezus, leven van ons leven’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.