Orde van dienst Witte donderdag 2021

Donderdag 1 april 2021 aanvang 19.30 uur

Aanvangslied: Psalm 67: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
Schriftlezing: Johannes 12: 20 – 33
Lied 653: 2 ‘U kennen, uit en tot U leven’
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 319: 1, 5 en 6 ‘Alles wat er geschreven staat’
(1 en 6 organist, 5 voordragen ds.)
(Tafelgebed blz. 217 – 219)
Eerste deel tafelgebed
Lied 985: 1 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’
Tweede deel tafelgebed, besloten met het Onze Vader
Zingen: Lied 393: 2 ‘Als ik in deze stille tijd’
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed blz. 821 en 826 (nr. 148)
Slotlied: Lied 575: 1 ‘Jezus, leven van ons leven’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.