Orde van dienst Kerst 2020 ochtenddienst

Zingen voor de dienst:
NLB    483                           (‘Stille nacht’)
NLB    476    1, 3, 4            (‘Nu zijt wellekome’)
NLB    498    1, 2, 5            (‘Betlehem, o uitverkoren stad’)
Luisteren: Kerstnacht boven Bethlehem  –  Sela

Woord van welkom
NLB    477    1, 2, 4
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Ruud en Wilma zingen drie liederen:
– Een kind is ons geboren
– O Holy Night
– O Kindeke klein, o Kindeke teer
Gebed
Kindermoment
Kinderlied    “Laat het kerst zijn”
Schriftlezing: Lucas 2, 1-20
NLB    470    1, 2, 5            (‘U Jezus Christus loven wij’)
Verkondiging
NLB    503    1, 2, 4            (‘Wij staan aan een kribbe’)
Drie liederen met Ruud en Wilma:
– Zo is het beloofd
– Een klein Kind in een wereld vol duisternis
– Een toekomst vol van hoop
Gebed
Collecte
‘Ere zij God’
Zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.