Orde van dienst Hemelvaartsdag 2023

Zingen: Psalm 47
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 195 ‘Klein Gloria’
Gebed
Kinderlied: Hemelhoog 101 ‘Als je bidt, zal Hij je geven’
Kindermoment
Uitzwaailied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (kinderen naar de nevendienst)
Eerste Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 3
Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 11
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
Preek
Zingen: Hemelhoog 220 ‘Wij knielen voor uw zetel neer’
Gebeden
(Kinderen komen terug in de kerk)
Aandacht voor de collecte
Zingen: Hemelhoog 216 ‘Kroon Hem met gouden kroon’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.