Orde van dienst Hemelvaartsdag 2021

Omdat er nog geen nieuwsbrief in de tussentijd verschijnt, vindt u onderstaand de liturgie voor de ochtenddienst op Hemelvaartsdag.

Psalm/Lied 47: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 195 ‘Klein Gloria’
Gebed
Kinderlied
Eerste Schriftlezing: Daniël 7: 9 – 14
Psalm 68: 7 en 12
Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 11
Lied 663: 2 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
Preek
Lied 412: 5
Gebeden
(Collecte)
Hemelhoog 216 ‘Kroon Hem met gouden kroon’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.