Orde van dienst Hemelvaartsdag 2020

Orgelspel
Ps. 73     vers 9
Stil gebed
Votum en groet
Ruud zingt ‘Stil mijn ziel, wees stil’ (HH 433)
Gebed
Kindermoment
Wij luisteren naar ‘Ik moet weggaan’
Schriftlezingen:      Joh. 14, 1-3
                                   1 Tess. 4, 13-18
Wij luisteren naar Jezus leeft in eeuwigheid’ (HH 728)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Gebed
Collecte
Wij luisteren naar ‘Eens als de bazuinen klinken’ (NLB 769   1, 4, 6)
Zegen
Orgelspel

Via deze link komt u direct bij de live uitzending via kerkdienstgemist

This entry was posted in Nieuws, Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.