Orde van dienst Goede Vrijdag

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm/Lied 22: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Woord vooraf bij de lezingen / Jesaja 53: 3 – 9
Zingen/luisteren: Lied 598 ‘Als alles duister is’
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing: Matteüs 26: 69 – 27: 2, 11 – 14
Zingen: Lied 558: 1, 6 en 7 ‘Jezus, om uw lijden groot’
Tweede Schriftlezing: Matteüs 27: 15 – 31
Zingen/luisteren: Lied 578: 1, 5 en 6 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’
Derde Schriftlezing: Matteüs 27: 32 – 54
Zingen/luisteren: Lied 590: 1, 2 en 5 ‘Nu valt de nacht’
Preek
Orgelspel
Dank- en voorbeden
Zingen/luisteren: Lied 575: 1 en 6 ’Jezus, leven van ons leven’
Zegen, besloten met gesproken amen
Orgelspel

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.