Orde van dienst Goede Vrijdag 15 april 2022

Aanvangslied: Psalm/Lied 22: 1 en 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing: Exodus 12: 1 – 8
Zingen: Psalm 105: 14
Tweede Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12
Zingen: Hemelhoog 168: 1 ‘Daar gaat een lam en draagt de schuld’
Derde Schriftlezing: Marcus 15: 1 – 15
Zingen: Lied 558: 1, 6 en 7 ‘Jezus, om uw lijden groot’
Vierde Schriftlezing: Marcus 15: 16 – 39
Zingen: Lied 558: 8, 9 en 10 ‘Jezus, om uw lijden groot’
Overdenking  
Zingen: Lied 578: 1, 5 en 6 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’
Dank- en voorbeden
Aandacht voor de collecte
Zingen: Lied 590: 1, 2 en 3 ‘Nu valt de nacht’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.