Orde van dienst biddag 2021

Vanwege de doordeweekse dienst van biddag, vindt u onderstaand de orde van dienst in plaats van op de nieuwsbrief.

Psalm 65: 1 ‘De stilte zingt U toe, o Here’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 42 (oude berijming)
Gebed
2 Koningen 4: 1 – 7
Psalm 146: 3, 4 en 5 (3 en 5 organist, 4 voorgedragen door ds.)
Preek
Meditatief orgelspel
Gebeden
(Collecte)
Hemelhoog: 510: 1 en 5 ‘Van U zijn alle dingen’
Heenzending en zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.