Liturgie Biddag 13 maart 2024

Aanvang dienst: 19:30 uur
Voorganger: ds. G. van der Neut

Zingen: Psalm 126: 2, 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen: HH 262: 1, 3, 6 Gebed voor Israël
Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
Schriftlezing: Prediker 3: 1 – 14
Zingen: Gezang 845: 1, 2 Tijd van vloek en tijd van zegen (op de melodie van Psalm 86)
Schriftlezing: Markus 4: 1 – 9
Zingen: Gezang 845: 3 Wie aan dit bestaan verloren
Preek
Zingen: Gezang 981 Zolang er mensen zijn op aarde
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen: HH 258 Zie ik sterren aan de hemel staan
Zegen

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.