Kerkklokken luiden op 3 woensdagen!

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken alle kerken in Nederland opgeroepen om op drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. De kerkenraad heeft gehoor gegeven aan deze oproep, zodat de klok van onze Maranathakerk geluid heeft op 18 maart en 25 maart jl. en nog één keer zal luiden op 1 april a.s. van 19.00 – 19.15 uur !

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.