Kerk en corona

Nieuwsbrief 23 augustus 2020.

In de afgelopen weken blijken lokaal diverse corona-uitbraken in Nederland te zijn ontstaan. Het is duidelijk dat het virus nog niet verdwenen is en dat de genomen maatregelen serieus moeten worden genomen. Binnen deze maatregelen is het deelnemen aan de eredienst uiteraard mogelijk. Elders op de nieuwsbrief wordt u van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op zondagmorgen te bezoeken. Er is tot heden ruim plaats beschikbaar.

Het nieuwe seizoen zit  eraan te komen. Om optimaal voorbereid te zijn en zo veel mogelijk de gebruikelijke kerkactiviteiten weer te kunnen starten, wordt nagedacht over te maken afspraken. Ook de voorbereidingen voor de komende bijzondere diensten zoals bevestiging en afscheid van ambtsdragers, dopen en belijdenis doen zijn in gang gezet. Na de vergaderingen van moderamen en kerkenraad zal kenbaar gemaakt worden wat en hoe de diverse activiteiten opgestart kunnen worden.

De PKN heeft een rekenmodel opgesteld op basis waarvan per
kerk kan worden bepaald of zingen tijdens de dienst mogelijk is. Op basis van
dit model en in het bijzonder vanwege het ontbreken van mechanische ventilatie
is dit in onze kerk helaas niet mogelijk. Het eerder genomen besluit van de
kerkenraad om niet te zingen tijdens de dienst blijft dan ook van kracht. Meeneuriën
en in stilte meezingen kan natuurlijk wel.

Als u de kerkdienst op zondagmorgen bezoekt verzoeken wij u nadrukkelijk het volgende in acht nemen:

–Volg de aanwijzingen van de aanwijsouderlingen en kosters op. Dit heeft er mee te maken dat het aantal passeerbewegingen zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit geldt zowel bij binnenkomst in de kerk en de kerkzaal als bij vertrek uit de kerkzaal.

–Het kan zijn dat de u aangewezen plaats niet de plaats is waar u, soms al jarenlang, gewend bent te zitten. Daar kunnen we helaas niets aan doen. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld, eveneens om passeerbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen.

–Neem de 1,5 meter norm in acht.

–Voorkom het groeperen zowel voor als na de dienst. Het is natuurlijk erg fijn om elkaar weer te kunnen spreken. Maar helaas ook daarbij moeten de corona regels in acht worden genomen.

Wij vragen begrip voor deze afspraken en hopen dat u de
afspraken in acht wilt nemen.

Tenslotte: er wordt nog steeds gezocht naar een beheerder
voor de website Eventbrite. Meld u aan bij Jeroen van de Heuvel (0611723463).

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.