Inspiratiemiddag 18 september 2021

Inspirerende gemeentemiddag ‘Biddend op Weg’ D.V. zaterdag 18 september

De kerkenraad nodigt op zaterdagmiddag 18 september a.s. de hele gemeente van harte uit voor een inspirerende gemeentemiddag rondom het thema ‘Biddend op Weg’. Op deze middag hoopt de kerkenraad, naast alle kerkenraadsleden en werkgroepleden, zoveel mogelijk gemeenteleden in ons kerkgebouw te ontmoeten.

Dit alles rondom de start van een bezinning op het beleidsplan 2022-2026. Alles met inachtneming van de actuele coronaregels.

Een middag met informatieverstrekking, kennismaken met de werkgroepen en verzamelen van ideeën onder alle aanwezige gemeenteleden.

Dr. Bert Roor (afdeling theologie – Christelijke Hogeschool Ede) hoopt ons te motiveren en inspireren om in biddend vertrouwen op God de komende periode van bezinning op beleid in te gaan.  Als één van de opbrengsten hopen we vertrekpunten te formuleren waarbinnen 3 werkgroepen een voorstel voor nieuw beleid gaan ontwikkelen.

Aanvang, 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Praktische informatie
Om binnen de begrensde aantallen van personen te blijven willen we u vragen om uzelf te registreren voor het bijwonen van deze middag. We vragen u om per persoon te registreren voor een ticket, zodat we per persoon inzichtelijk hebben wie er naar de bijeenkomst komen. Aanmelden kan voor meer personen tegelijk en willen u vragen voor alle personen de naam te registreren.

De zitplaatsen zijn 1,5 meter van elkaar verwijderd, u kunt vooralsnog niet naast elkaar zitten indien u niet uit een huishouden komt. Wij vragen u de aanwijzingen van de koster en plaats aanwijzers op te volgen, zodat alles in goede orde kan verlopen.

Deze bijeenkomst worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en wellicht via andere kanalen, waarbij het ook mogelijk is dat u in beeld bent. Met het bezoeken van deze bijeenkomst gaat u akkoord met de mogelijkheid dat u via de livestream in beeld bent.

Klik hier om u aan te melden om aanwezig te kunnen zijn bij de inspiratiemiddag

U kunt zich ook aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Leen Rijkers via 0183-502192.

Aanmelden kan tot 15 september.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.