Herinnering aan de oude Gereformeerde Kerk (1913-1945)

Op donderdag 28 september 2017 is in de hal, bij de portrettengalerij van alle predikanten die onze kerk gediend hebben, een schilderij opgehangen van de oude Gereformeerde Kerk. In overleg met het college van kerkrentmeesters zijn er ook enkele foto’s en een korte beschrijving van de geschiedenis van deze kerk bij het schilderij geplaatst.

Deze kerk – de voorganger van de Maranathakerk – is vlak voor de bevrijding (op zondag 22 april 1945) door de Duitsers opgeblazen.

Het schilderij is in maart 2017 door de familie Potters–de Keijzer aan onze kerk geschonken waarvoor veel dank! Helaas is de naam van de schilder niet bekend.

Bas voor den Dag, archivaris.

 

 

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.