Gespreksgroep 27 januari en 3 februari

Met ingang van woensdag 27 januari hoop ik met gemeenteleden te praten over ‘de toekomst’. Vanuit het Woord van God weet een christen dat hij hoopvol naar Zijn toekomst mag toeleven maar hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? Hoe is er in het christelijk geloof gedacht over ‘de dood, hemel en hel, de eindtijd en de wederkomst’?
Het boek dat wij met elkaar zullen lezen, heeft de bemoedigende ondertitel ‘Gespreksboek over hoop’. De titel van het boek is ‘ Garantie voor de toekomst’ door dr. Jan Hoek ( € 17,50 E-book, uitgeverij Boekencentrum) Ik ga ervanuit dat de deelnemers voor iedere avond een hoofdstuk hebben gelezen. Pas dan kan er een zinvol en vruchtbaar gesprek ontstaan.
De data voor de eerste twee avonden zijn woensdag 27 januari en woensdag 3 februari. Voor de eerste avond kunt u het eerste hoofdstuk als achtergrond lezen, maar de hoofdzaak zal dan liggen op het tweede hoofdstuk:’ Hoop op Jezus’ komst’.
Wij beginnen om 19.45 uur en we eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Hopelijk tot dan!                                                                                                                                            RRM

 

 

This entry was posted in Activiteiten. Bookmark the permalink.