Diensten school-kerk gaan niet door – uitgesteld

N.a.v. de advisering rondom het Coronavirus richting de provincie Noord-Brabant hebben de Gereformeerde en Hervormde kerk, Het Baken en Het Kompas in onderling overleg besloten om de afsluitende diensten van School-Kerk komende zondag niet door te laten gaan. We gaan deze diensten uitstellen en op een nog te bepalen zondag in dit jaar alsnog laten plaatsvinden.

Als kerkenraden en scholen willen wij niet onnodig het risico opzoeken om een zeer grote groep kinderen en volwassenen (waaronder ook veel opa’s en oma’s) bij elkaar te brengen in zeer volle diensten.

We hopen dat we u op deze wijze voldoende geïnformeerd hebben en hopen op uw begrip omtrent dit besluit.

Er zullen hierdoor uiteraard wel de reguliere diensten zijn.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.