Collecte Werelddiaconaat 3 februari 2019 “watersnood Bangladesh”

Onze diaconie collecteert op 3 februari 2019 voor Bangladesh, welk land is getroffen door een watersnood.

Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn oogst, twee geiten en vier kippen verloren. Zijn huis, op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor hemzelf en zijn vrouw en vier kinderen opnieuw te bouwen, zodat ze voorbereid zijn op nieuwe overstromingen.

Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Helpt u mee bij dit belangrijke werk?

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage
over via NL57RABO0368780031 t.n.v. Diaconie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.