Collecte Werelddiaconaat 23 juni 2019

Collecte Kerk in Actie

De collecte van 23 juni is bestemd voor het werk van Kerk in Actie in Nigeria. De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, werkt in 50 dorpen samen met de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling.

Steun Vluchtelingen in Nigeria

JPRM laat mensen in gesprek gaan over vrede en gerechtigheid. De organisatie helpt de inwoners om samen te werken om hun levensomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een waterput te slaan of een weg aan te leggen. Volwassenen kunnen bovendien bij JPRM terecht om te leren lezen en schrijven. Ze zetten samen spaargroepen op. Deze samenwerking blijkt effectief: het verbindt christenen en moslims. Dorpsbewoners stappen over hun verschillen heen. Ze voelen nu saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. In de 50 dorpen waar JPRM actief is, is het veiliger geworden. Bovendien is er meer welvaart en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan! Uw gift kan worden overgemaakt op bankrekening NL57RABO 03687.80.031  t.n.v. Diaconie  o.v.v. steun Nigeria Hartelijk dank!

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.