Aanmelden ochtenddienst 5 september 2021

Aanmelden kerkdiensten, 100+ bezoekers

Voor de ochtenddienst kunt u zich weer aanmelden via onderstaande link. Aanmelden kan ook door te bellen met Leen Rijkers, dagelijks tussen 18.30 uur en 19.30 uur via het nummer 0183-502192. Aanmelden kan tot vrijdag 23.00 uur.

Naast de kindernevendienst zal vanaf 5 september tijdens de ochtenddienst ook de oppas weer worden opgestart onder in de kerk. Hierbij enkele praktische zaken:
– De kinderen voor de oppas kunnen via de gebruikelijke ingang van de kerk (Merwestraat) bij de oppas gebracht worden door 1 van de ouders. Bij het ophalen na de dienst kunnen de kinderen opgehaald worden en via de achterzijde de kerk verlaten.
– De kinderen die naar de kindernevendienst gaan zitten zoals gewoonlijk in de kerkzaal. Gezinnen zullen een plaats in de zijbanken krijgen bij binnenkomst. De kinderen mogen op aangeven van de dominee naar voren komen bij het kindermoment.
– Bij het aanmelden willen we vragen achter de voornaam van uw kind te vermelden of uw kind aanwezig zal zijn bij de ‘oppas’ of kindernevendienst ‘KND’.

In de feestelijke morgendienst van 5 september zullen nieuw aangetreden ambtsdragers worden bevestigd en zal er afscheid worden genomen van aftredende ambtsdragers en onze koster. Om familieleden en vrienden de mogelijkheid te geven bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn, is hen gevraagd daarvan een opgave te doen voor dinsdag 31 augustus 18.00 uur. Tot dat tijdstip wordt, zoals u zult begrijpen, op de aanmeldingssite het aantal plaatsen in de kerk voor de overige gemeenteleden beperkt. Woensdag zal de site weer worden opengesteld zoals gebruikelijk. Mocht u zich niet meer kunnen aanmelden vóór dinsdagavond omdat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, dan vragen wij u het woensdag nogmaals te proberen. Ter informatie, er wordt door middel van plaats toewijzing en openstellen van de gaanderij geprobeerd zoveel mogelijk gemeenteleden in staat te stellen deze feestelijke dienst bij te wonen.

We willen u verzoeken om niet later dan 9.50 uur aanwezig te zijn in de kerk. Indien u last heeft van hoest, koorts of andere symptomen van corona verzoeken we u niet aanwezig te zijn bij de dienst.

Klik hier om u aan te melden voor de ochtenddienst van 5 september

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.