Aanmelden ochtenddienst 10 oktober 2021

Op 20 september heeft de PKN vergadert en een advies gegeven aan de kerken over afschaling van de coronamaatregelen Het moderamen heeft op 27 september overleg gehad voor de diensten vanaf 10 oktober. Op 4 oktober neemt de kerkenraad een besluit over het aanmelden voor de diensten.

Vanwege de viering van het Avondmaal willen we u vragen om voor de ochtenddienst van 10 oktober aan te melden. Ook in de avonddienst wordt het Avondmaal gevierd, aanmelden hiervoor is niet meer nodig.

Voor de ochtenddienst is er de mogelijkheid om u aan te melden via onderstaande link. U zich ook aanmelden door te bellen met Leen Rijkers, dagelijks tussen 18.30 uur en 19.30 uur via het nummer 0183-502192. Aanmelden kan tot vrijdag 23.00 uur.

Nu het jeugdwerk op zondag weer gestart is, hierbij enkele praktische zaken:
– De kinderen voor de oppas en de kleuterdienst kunnen via de gebruikelijke ingang van de kerk (Merwestraat) bij de oppas of kleuterlokaal gebracht worden door 1 van de ouders. Bij het ophalen na de dienst kunnen de kinderen opgehaald worden en via de achterzijde de kerk verlaten.
– De kinderen die naar de kindernevendienst gaan zitten zoals gewoonlijk in de kerkzaal. Gezinnen zullen een plaats in de zijbanken krijgen bij binnenkomst. De kinderen mogen op aangeven van de dominee naar voren komen bij het kindermoment.
– Bij het aanmelden willen we vragen achter de voornaam van uw kind te vermelden of uw kind aanwezig zal zijn bij de ‘oppas’, kleuterdienst ‘KD’, kindernevendienst ‘KND’ of tienerdienst ‘TND’.

We willen u verzoeken om bij de ochtenddienst niet later dan 9.50 uur aanwezig te zijn in de kerk. Bij binnenkomst in de kerk zullen de gebruikelijke corona controle vragen worden gesteld. Wij verzoeken u als u hoest, koorts hebt of bij andere corona symptomen (reuk en smaak verlies) niet te komen.

Klik hier om u aan te melden voor de ochtenddienst van 10 oktober.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.