School- kerkdienst 30 mei 2021

Thema: ‘Anders dan gepland’

Nadat deze dienst vorig jaar op het laatste moment werd afgeblazen, is er dit jaar voor gekozen om de school-kerkdienst  digitaal te houden in de Biesboschkerk, en wel op zondag 30 mei a.s. om 10.00 uur. Het is een gezamenlijke dienst met en voor kinderen uit de boven- en onderbouw van ’t Kompas en Het Baken en kinderen van andere scholen. Deze dienst zal door ds. Maathuis en ds. Van der Neut samen worden geleid.

Ds. Maathuis zal in het kort terugblikken op de uittocht uit Egypte. Ds. van der Neut zal het over de aankomst in het beloofde land hebben . Over de belofte van trouw die God toen deed en die ook voor ons nog steeds geldt.

Zoals deze school- kerkdienst niet door kon gaan vorig jaar, hebben we ook allemaal te maken (gehad)met onverwachte dingen, zoals een vakantie die geannuleerd werd of een feestje dat niet door kon gaan… we hebben allemaal gevoeld hoe het is als dingen anders gaan dan je wilde, dan je gehoopt of verwacht had. Gelukkig mogen we weten dat wanneer alles anders is en gaat… God voor ons zorgt. Dat belooft Hij ook in Zijn woord. Op dit moment zitten we net zoals het volk Israël in de ‘woestijn’, maar God is erbij en Hij zal ons verlossen. Dit thema sluit ook mooi aan bij het Pinksterfeest:  God geeft Zijn Heilige Geest om ons te troosten en te sterken in het leven van alledag; Hij laat ons niet/nooit alleen!  Deze boodschap van Hoop willen we de kinderen op school en iedereen die de dienst met ons meebeleeft meegeven.

Deze dienst uit de Biesboschkerk is te volgen via:
https://youtu.be/JTC0CEM9Qr4

Klikt u hier voor de liturgie van deze dienst, zodat meekijken en meezingen voor iedereen mogelijk is.

Voor deze dienst hebben we als collectedoel gekozen: ‘Heart for Humanity’.
Deze stichting, opgericht door de Werkendamse Marenka de Ruiter, wil zorg en aandacht geven aan mensen in nood, te weten mensen die lichamelijk en/of psychisch verzwakt zijn, eenzaam zijn, wees zijn, uitgestoten zijn. Kortom alle kinderen en volwassenen die lichamelijke, sociaal of emotioneel behoren tot de kansarmen wereldwijd. Stichting ‘Heart for Humanity’ werkt samen met de lokale bevolking en is persoonlijk betrokken bij het ondersteunen van lokale projecten in ontwikkelingslanden.  We willen geld inzamelen voor deze stichting onder het motto: 

want samen zijn we gezegend om een ander tot zegen te zijn!

Onze diaconie van de Maranathakerk wil haar rekeningnummer voor dit doel beschikbaar stellen. Steun dit mooie doel met vermelding van:  ‘Heart for Humanity’ op rekening: NL57RABO0368780031

We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.