Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk te Werkendam

Op deze website treft u allerlei informatie aan over en voor onze kerkelijke gemeente. Velen zijn actief betrokken bij de organisatie van het kerkelijk werk. Er is een scala aan activiteiten voor jong en oud, maar het hart daarvan zijn de wekelijkse erediensten: elke zondag om 10.00 en 18.00 uur. We zingen uit het Nieuwe Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk – én de bundel Hemelhoog.
De kerkdiensten worden om de twee weken geleid door de aan onze gemeente verbonden predikant ds. R.R. Maathuis.
Door het emeritaat van ds. H.P. de Goede per 10-9-2017 is één wijk van onze gemeente vacant; tot onze grote vreugde heeft ds. M.P. Vis uit Sint Jansklooster op 13 januari 2018 het op hem uitgebrachte beroep aangenomen, zodat D.V. zondag 2 september 2018 ook aan die wijk weer een predikant verbonden is.
Tijdens de ochtenddienst is er een oppasdienst voor de allerkleinsten van onze gemeente (0-3 jaar), een kleuterdienst (groep 1 en 2) en een kindernevendienst (groep 3 t/m 8). Op de eerste en de derde zondag van de maand is er ’s ochtends tienernevendienst (12-16 jaar).
Allen hartelijk welkom!

ANBI Kerkrentmeesters

ANBI

ANBI Diaconie

ANBI